Proje Hakkında

Pazartesi Mayıs 13th, 2019

Erasmus+ kapsamında yürütülen SELAM projesi göçmen yoğunluklu okullarda yaşanabilecek muhtemel zorbalık olaylarını azaltmayı, kapsayıcı öğretim ortamını genişletmeyi ve böylece öğrencilerin sosyal uyumunu artırmayı hedefleyen bir projedir. Proje kapsamında, proje hedeflerine yönelik digital uygulamaların kullanılması öngörülmektedir. Bu uygulamalar proje çıktıları olarak tasarlanan E-learning platform ve Rehber kitaptır. Her iki kaynak da dezavantajlı öğrencileri desteklemek ve erken okul terklerini önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Son dönemlerde artan göçler sebebiyle,sosyal entegrasyon çok daha önemli bir konu olmuştur. Topluma entegrasyon ise ilk olarak okulda başlar. Bu doğrultuda, günümüzde okullarda kapsayıcı eğitim ortamının oluşturulması, öğrencilerin okul ortamına ve topluma uyumu açısından kaçınılmaz bir zorunluluk hale gelmiştir. Bu bağlamda cevaplanması gereken bir soruyla karşı karşıyayız: Ülkemizde ve Avrupa ülkelerindeki göçmen yoğunluklu okullarda zorbalık ve sosyal dışlanma vakalarındaki artışın sebebi nedir? Bu sorunun cevabı sadece kültürel çatışma değil aynı zamanda öğrencilerin yaşadığı psikolojik sorunlardır. Bu bağlamda, hem farklı geçmiş ve yaşanmışlıklara sahip göçmen öğrencilerin yeni ortama alışma süreçleri, hem de o çevrede bulunan öğrencilerin yeni gelenlere alışma süreçleri boyunca zorluklar yaşanmaktadır ve bunun sonucunda da okullarda zorbalık oranı artış göstermektedir. Bunun sonucunda ise; ileriki zamanlarda farklı toplumsal sorunlar doğurabilecek erken okul terki sorunu meydana gelmektedir. Proje kapsamında oluşturduğumuz E-learning platform ders içeriği bu sorunlara çözüm sağlayacak yenilikçi bir içeriğe sahiptir. Ders içeriğinin odağında kültürel ve etnik köken farklılığından kaynaklanan şiddetin kendileri ve göçmen öğrenciler üzerindeki etkilerini anlamalarını sağlayarak, uygun eğitim ortamını oluşturmak bulunmaktadır. Proje kapsamında oluşturulan rehber kitap ise öğretmen, öğrenci ve velilere konuyla ilgili tavsiyeler vererek farkındalık oluşturacaktır.